Board Members

Ffilm Cymru Wales

Cardiff/Hybrid

Salary: Voluntary/remuneration and expenses available

Ffilm Cymru Wales is seeking three to four individuals that offer a range of professional insights and lived experiences to join our Board over the next six months.

Applicants should share a passion for a Welsh film sector and culture that is inclusive, fair and green, providing economic, social, cultural and educational value across Wales. We value a breadth of experience across our Board and do not expect all Members to have a film, or even a creative sector, background. If you think you can add value to our work, we’d like to hear from you whether you are wholly new to joining a Board or have many years’ experience behind you.

Applications

Find out more and apply here.

The closing date for this position is 05/06/2023 at 17:00


Mae Ffilm Cymru Wales yn chwilio am dri neu bedwar unigolyn sy’n cynnig amrywiaeth o fewnwelediad proffesiynol a phrofiadau bywyd i ymuno â’n Bwrdd yn ystod y chwe mis nesaf.

Dylai ymgeiswyr rannu angerdd am sector a diwylliant ffilm yng Nghymru sy’n gynhwysol, yn deg ac yn wyrdd, gan ddarparu gwerth economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol ledled Cymru. Rydyn ni’n gwerthfawrogi ystod eang o brofiad ar draws ein Bwrdd, ac nid ydym yn disgwyl i bob Aelod gael cefndir mewn ffilm neu’r sector creadigol hyd yn oed. Os ydych yn credu y gallwch ychwanegu gwerth at ein gwaith, hoffem glywed wrthych, p’un ai ydych chi’n gwbl newydd yn ymuno â Bwrdd neu os oes gennych flynyddoedd lawer o brofiad.

Dysgwch fwy a gwnewch gais yma.

The closing date for this position is 05/06/2023 at 17:00

Subscribe to our mailing list

What would you like to receive emails about? *
* indicates required